Chính sách bảo mật

This privacy policy applies to all of the products and services offered by Rosita Garden or its subsidiaries or affiliated companies.

Overview of Rosita Garden

Rosita Garden offers a technology platform for the management of online display campaigns for advertisers. The platform is designed to compose, deliver and optimize millions of highly relevant ad experiences across search, display and social media from a single platform. This technology platform does not use any personally identifiable information for these or any other purpose.

Why Do We Collect and Use Information?

Advertising supports free content and experiences we all love on the web. Our goal is to make advertising more effective, because relevant ads are less annoying, and help the services that depend on advertising, because advertisers pay more for effective ads.

What Types of Information Do We Collect and Use?

We do not collect or use Personally Identifiable Information (PII). We do not collect your name, address, phone number, e-mail address, id number, credit card information, or anything else that can personally identify you.
We do not collect Sensitive Consumer Information, such as insurance plan numbers, financial account numbers, or information about medical conditions.
We collect only anonymous, non-Personally Identifiable Information, such as browser type, operating system, IP address and whether you respond to an ad. We do not collect sensitive data.
The non-Personally Identifiable Information that we collect via cookies is used for the purpose of targeting ads and measuring the effectiveness of ads on behalf of Rosita Garden 's advertisers and to identify the audience most likely to respond to an advertisement. This information also helps Rosita Garden ensure that you don't repeatedly see the same ad. We may also use non-PII data from third parties.

What Technology Do We Use to Collect Information?

We use two technologies to collect information, both of which are widely used on the Internet: 

Cookies

Cookies are small text files that web sites place in your browser when you visit them or see an ad. When you return to the site or view another ad, a site can access these cookie files. Sites can then determine how often you've visited a site or seen an ad. Cookies cannot be used to access any other data on your computer.

Pixel Tags

Pixel tags are small images on a web page or other document. Pixel tags allow the operator of the web page or other document, or a third party who serves the pixel tag, to set, read, and modify cookies.

Tích lũy và lưu trữ dữ liệu

Dữ liệu đã được thu thập thông qua thông qua đo lường cấp trình duyệt thương được bảo quản lên đến 12 tháng. Dữ liệu này có thể được tổng hợp và sử dụng cho mục đích phân tích vô thời hạn. Ngoài ra, trong một hoàn cảnh nhất định, ví dụ khi một trang web cụ thể đã yêu cầu về một báo cáo chi tiết, hồ sơ vô danh đã thu thập được liên quan đến trang web cụ thể có thể được bảo quản vô thời hạn. 

Bảo mật dữ liệu

Mặc dù thông tin của chúng tôi là ẩn danh, vấn đề bảo mật vẫn rất quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp hợp lí để bảo vệ thông tin mà chúng tôi thu thập. Không có một phương pháp bảo mật nào là an toàn 100% và chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. 

Thông tin có liên quan đến trẻ em

Sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi đã được thiết kế cho mọi người từ 13 tuổi trở lên. Chúng tôi không thu thập thông tin từ những ai dưới 13 tuổi. Nếu chúng tôi biết được rằng chúng tôi nhận được những thông tin như vậy hoặc những thông tin khác vi phạm chính sách của chúng tôi, chúng tôi sẽ nỗ lực bằng mọi cách để xác định lại và xóa bỏ những thông tin đó từ hồ sơ của chúng tôi. 

Disclosures

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho bên thứ ba nếu chúng tôi thấy phải có nghĩa vụ làm như vậy theo luật pháp hoặc để điều tra, ngăn chặn các hành động sai trái hoặc bị cấm, các hành vi gian lận và gây nguy hiểm cho sự an toàn về thể chất của người khác.

Thu thập dữ liệu cho trang web của công ty chúng tôi

Trang web của chúng tôi (rositagarden.com.vn) chủ yếu cung cấp thông tin về Rosita Garden và những dịch vụ của chúng tôi. Rosita Garden sử dụng thông tin từ tập nhật kí trang web để hiểu cách khách truy cập sử dụng trang web của chúng tôi và để giới thiệu cải tiến của trang web trong tương lai. Nếu bạn chọn cách điền thông tin các nhân, chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó cho mục đích tiếp thị chung và để thông báo cho bạn các nâng cấp về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi Chúng tôi không bán, cho thuê, chia sẻ hoặc chuyển nhượng cho ai khác những thông tin cá nhân được thu thập trên rositagarden.com.vn. Sau khi thu thập, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn trong thời gian thích hợp để lưu giữ hồ sơ. Chúng tôi tin tưởng vào việc trao cho bạn quyền kiểm soát tất cả những quảng cáo mà bạn nhìn thấy. Bạn có thể chọn cách không tham gia vào việc thu thập dữ liệu từ thiết bị này cho mục đích nhận quảng cáo retargeted từ Rosita Garden (Cho dù được phụ vụ bởi chúng tôi hoặc thay mặt cho chúng tôi). Bạn cũng có thể chọn không tham gia vào việc nhận các quảng cáo khác từ một số những đối tác quảng cáo của chúng tôi. Nếu bạn xóa Cookies của bạn, bạn sẽ cần phải không tham gia lần nữa. Hơn thế, nếu bạn sử dụng nhiều trình duyệt hoặc thiết bị, bạn cần phải chọn không tham gia ở mỗi trình duyệt và thiết bị.

Thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi

Chúng tôi có thể sửa đổi chính sách này vào thời gian tới. Chúng tôi mong bạn sẽ ghé thăm trang web của chúng tôi định kì để xem lại những thay đổi. Tất cả cập nhật của chính sách đều được đăng trong phần này của trang web. Để tải xuống chính sách này, chọn phần Save từ Menu trình duyệt của bạn.